De nieuwe WISC-V-NL

De allernieuwste versie van ’s werelds meest gebruikte intelligentietest voor kinderen en jongeren van 6-17 jaar

Volledige herziening van de theoretische basis

Aansluiting op de ontwikkeling van het kind

Verbeterde gebruiksvriendelijkheid

Verbeterde psychometrische eigenschappen

Verbeterde klinische toepasbaarheid

Digitale afname via iPad

In Nederland en Vlaanderen slaan we van de WISC de vierde generatie over en gaan verder met de WISC-V-NL.

Theoretische basis

In Nederland en Vlaanderen slaan we van de WISC de vierde generatie over en gaan verder met de WISC-V-NL.

De ontwikkeling van de WISC-V-NL en de vernieuwde teststructuur werd niet alleen gedreven door nieuwe theoretische inzichten, maar werd ook beïnvloed door neuropsychologisch onderzoek en klinische bruikbaarheid.

Het WISC-V model reflecteert hedendaagse structurele intelligentie theorieën, zoals het CHC-model en deze theorieën kunnen ook als framework voor de interpretatie gebruikt worden.

De belangrijkste verschillen in structuur en inhoud tussen de beide WISC-versies van de subtests en indexen.
SUBTESTWISC-VWISC-III
Blokpatronen
Overeenkomsten
Matrix redeneren
Cijferreeksen
Symbool substitutie coderen
Woordenschat / woordkennis
Gewichten
Figuur samenstellen
Plaatjesreeksen
Symbool zoeken / vergelijken
Cijfers en letters nazeggen
Figuur zoeken
Begrijpen
Rekenen
Onvolledige tekeningen
Informatie
Plaatjes ordenen
Figuur leggen
Doolhoven

Indexen


Dit zijn de indexen zoals ze in de US versie zijn gevonden, in Nederland loopt het onderzoek nog. Indexen zouden eventueel kunnen afwijken van de NL-versie.

Primair

Verbaal begrip

Het vermogen om toegang te krijgen tot de verworven woordkennis en deze vervolgens toe te passen.

Visueel-ruimtelijk

Het vermogen om visuele details te evalueren en visueel-ruimtelijke relaties te begrijpen waarmee geometrische ontwerpen volgens een model opgebouwd worden.

Fluid reasoning

Het vermogen om de onderliggende conceptuele relatie tussen visuele objecten te zien, en om redeneren toe te passen op de identificatie en toepassing van regels.

Werkgeheugen

Het vermogen om visuele en auditieve informatie te registeren, vast te houden en te manipuleren onder bewuste aandacht.

Verwerkingssnelheid

De snelheid en nauwkeurigheid van visuele identificatie, besluitvorming en implementering van beslissingen.

Secundair

Kwantitatief redeneren

Maat voor de kwantitatieve redeneringsvaardigheden van het kind.

Auditief werkgeheugen

Maat voor specifiek de auditieve werkgeheugenvaardigheden van het kind.

Non verbaal

Maat voor algemene intellectuele vaardigheden waarin het beroep op uitdrukkingsvaardigheden voor kinderen tot een minimum wordt teruggebracht.

Algemene vaardigheid

Maat voor algemene intellectuele vaardigheden die minder steunt op werkgeheugen en verwerkingssnelheid dan het TIQ.

Cognitieve competentie

Een schatting van de efficiëntie waarmee informatie wordt verwerkt bij leren, problemen oplossen en hogere-orde redenering.

Afnametijd

De WISC-V-NL bevat in totaal 14 subtests: 10 primaire subtests en 4 secundaire subtests.

De 10 primaire subtests zijn nodig om de belangrijkste indexen te berekenen. Zeven van deze 10 subtests vormen samen het TIQ, waardoor de afnametijd voor een bepaling van het TIQ korter dan in de WISC-III-NL.

Met behulp van de secundaire subtests kunnen ook nog aanvullende index-scores berekend worden.

Overzicht van de verschillende subtests per categorie.
SUBTESTAfkortingCategorie
BlokpatronenBPPrimair / TIQ
OvereenkomstenOVPrimair / TIQ
Matrix redenerenMRPrimair / TIQ
CijferreeksenCRPrimair / TIQ
Symbool substitutie coderenSSCPrimair / TIQ
Woordenschat / woordkennisWSPrimair / TIQ
GewichtenGWPrimair / TIQ
Figuur samenstellenFSPrimair
PlaatjesreeksenPRPrimair
Symbool zoeken / vergelijkenSZPrimair
Cijfers en letters nazeggenCLNSecundair
Figuur zoekenFZSecundair
BegrijpenBGSecundair
RekenenRESecundair


Nieuwe subtests

De WISC-V bestaat uit tien primaire subtests. Zeven daarvan zijn nodig om het totaal IQ te berekenen, waardoor de afname tijd is verkort is.

Daarnaast zijn er nog vier secundaire subtests. De subtest die niet meer mee zijn genomen uit de WISC III zijn plaatjes ordenen, informatie, onvolledige tekeningen, figuurleggen en doolhoven. De nieuwe subtests zijn:

Processcores

Er zijn enkele processcores toegevoegd, waardoor nog meer informatie over het functioneren van het kind op de subtest kan worden verkregen. Zo kan er bij Blokpatronen ook een score zonder tijdsbonus berekend worden en een deelscore van alle juist gelegde blokken.

Digitale afname

Zowel pen en papier als digitale test afname mogelijk

De WISC-V-NL is af te nemen op de klassieke manier zoals u dat gewend bent. Het is nu echter ook mogelijk de WISC-V-NL volledige digitaal af te nemen via Q-interactive.

Q-interactive is het platform van Pearson waarop met behulp van de iPad testafnames kunnen worden gedaan. U heeft dan slechts 2 iPads nodig. De blokken van Blokpatronen zijn nog wel nodig om motorische manipulatie met materiaal in de ruimte mogelijk te maken.

Digitale scoring

De WISC-V-NL kan digitaal gescoord worden via ons online testplatform Q-global.

De ruwe scores die zijn bepaald met de papieren versie van de test kunnen hierop worden ingevoerd waarna er direct een overzichtelijke rapportage beschikbaar is.

Dit rapport bevat de gestandaardiseer-de scores die u nodig acht, zelfgekozen betrouwbaarheidsintervallen en de proces-scores of aanvullende analyses die u zelf kiest. Het rapport kan als een pdf gedownload worden.

Alles nog eens rustig doorlezen?

U kunt de WISC-V-NL folder hier downloaden om deze nog op uw gemak te lezen.